Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przeprowadzanym na zasadach egzaminu państwowego. Egzamin ten ma na celu sprawdzenie nabytych umiejętności i wykazanie ewentualnych braków. Składa się z części teoretycznej - przeprowadzanej przy użyciu testu komputerowego na identycznym stanowisku egzaminacyjnym jak w ośrodku egzaminowania oraz części praktycznej - przeprowadzanej na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Jest to forma zdobycia doświadczenia, pokazanie jak taki egzamin wygląda, tak aby stres na egzaminie państwowym był ja najmniejszy.

       Egzamin wewnętrzny w naszej szkole przeprowadzany jest nieodpłatnie !